CSR og Bæredygtighed

CSR og bæredygtighed

Hos DSC Promotion ønsker vi at være blandt de bedste i branchen til at rådgive om valg af mere bæredygtigt merchandise, profilbeklædning og firmagaver – det er vores vision. På denne side løfter vi sløret for, hvordan vi konkret arbejder med vores vision, hvordan den bliver en del af vores hverdag, og hvordan den til stadighed bliver en større og større del af, hvordan vi i virksomheden arbejder.

FNs verdensmål

Mange af FN’s 17 verdensmål er for os selvfølgeligheder – forstået på den måde, at det er ting vi slet ikke tænker over, at vi skal og bør efterleve, det er noget, vi bare gør. Vi kan ikke forestille os, at man ikke går ind for at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Men der er nogle områder, hvor vi som virksomhed kan sætte ind og gøre en forskel. Derfor har vi udvalgt 4 mål og nogle specifikke delmål, hvor vi aktivt kan forbedre vilkårene i samfundet og for verdens udsatte.

 

Verdensmål nr. 12 – ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål nr. 12

Verdensmål nr. 12 er det mål, vi har størst potentiale for at påvirke – derfor er det også det mål vi prioriterer højest.

Når virksomheder ønsker at vækste, er en af måderne hvorpå det kan opnås, ved at markedsføre sig. Dette kan man selvsagt gøre på mange måder, blandt andet med merchandise. I mange år har det været kutyme at sprede sit budskab, med det man kan kalde brug-og-smid-væk artikler. Det er en fremgangsmåde vi ønsker at bidrage til, at vi gøre smartere.

Når vi rådgiver vores samarbejdspartnere, er det med udgangspunkt i, hvad der vil være værdiskabende artikler, både for virksomheden der giver produktet væk og for modtageren af produktet. Merchandise der kan bruges og genbruges. Merchandise der ikke bare bliver smidt væk, måske helt uden at blive brugt. På den måde prøver vi at præge markedet i en retning, hvor man får mere kvalitet og mindre affald. I vores rådgivning har vi fokus på at oplyse om mere bæredygtige og klimavenlige alternativer. Hvis vores samarbejdspartner ikke selv er opmærksom på muligheden for at vælge et produkt, der lever op til nogle bæredygtig eller miljømæssige standarder, fortæller vi om hvilke muligheder der er.

 

Verdensmål nr. 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål nr. 11

Ifølge eurostat er Danmark det land i Europa, der producerer mest affald pr. indbygger. Hele 844 kg. pr. indbygger blev der smidt ud i 2019. Hvor stor en andel af den samlede affaldsmængde vi i branchen for merchandise og profilbeklædning står for, er uvist. Ikke desto mindre bliver der utvivlsomt genereret affaldsmængder på grund af branchens engagement. I de senere år har man oplevet en stor stigning i interessen for bæredygtige reklameartikler. Både i form af produkter der kan anvendes flere gange – f.eks. en drikkedunk til anvendelse som alternativ til plastikflasken, der kun bliver brugt én eller få gange, før den bliver smidt i skraldespanden. Også produkter produceret af genanvendte materialer har vundet indpas, f.eks. plastikprodukter produceret af indvundet plast fra verdenshavene.

Hos DSC Promotion ønsker vi at bidrage til et opgør med brug-og-smid-væk-kulturen. Når vi rådgiver vores samarbejdspartnere om valg af reklameartikler og profilbeklædning, tager vi udgangspunkt i kvalitetsprodukter og produkter produceret af gode, holdbare og mere bæredygtige materialer. Det er vores overbevisning, at kvalitetsprodukter ikke bare bliver smidt væk, til gavn for miljøet og til gavn for vores samarbejdspartneres image.

Vi har en målsætning om, at hovedparten af de produkter vi sælger, skal være bæredygtige – det være sig produkter produceret af genbrugte materialer, produkter der kan genanvendes og/eller produkter der er produceret ud fra et bæredygtigt princip, således vi mindsker sandsynligheden for, at produkterne bare ender i skraldespanden uden at indgå i en cirkulær livscyklus.

Vores egne produktkataloger findes kun i digital form. Skal du finde inspiration til din gave til medarbejderen, de forskellige muligheder for profilbeklædning eller merchandise, så finder du vores produkter i vores webshop – også vores leverandørers produktkataloger videredistribuerer vi kun digitalt. På den måde bidrager vi ikke selv med unødvendig papiraffald.

FN's delmål 11.6 er rettet mod, at vi inden 2030 skal reducere den negative miljøbelastning. Igennem vores egne handlinger og ved rådgivning af vores samarbejdspartnere forsøger vi at bidrage til opfyldelse af dette mål.

 

Verdensmål nr. 8 – anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål nr. 8

I Danmark har vi ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger igennem sygesikringen, vi har fri adgang til uddannelse, og mange andre velfærdsgoder, vi værdsætter, men ikke nødvendigvis tænker over i hverdagen. Som medarbejder går langt de fleste af os glade på arbejde, får en god betaling for det og har god sammenhæng mellem arbejdsliv og fritid.

Sådan forholder det sig imidlertid ikke for alle. Rundt om i verden findes der børnearbejde, arbejde hvor lønnen ikke er tilstrækkelig til at kunne opretholde en vis levestandard, og jobs hvor der kræves så lange arbejdsdage, at man reelt ikke har noget liv ved siden af.

Når vi indgår aftaler med leverandører, så sker det først efter vi har undersøgt deres værdigrundlag. Det er et krav fra os, at deres produkter produceres under ordentlige vilkår. Ordentlige vilkår for deres medarbejdere og for deres nærmiljø. Derfor har vi udarbejdet et Code of Conduct, for at manifestere vores minimumskrav til vores leverandører og deres værdikæde. Har leverandøren ikke selv udviklet et Code of Conduct, der som minimum tilgodeser de samme rettigheder og vilkår som vores, skal leverandøren acceptere vores Code of Conduct før et formelt samarbejde kan indgås.

Code of Conduct

Vores Code of Conduct er udviklet ud fra FN Global Compact’s ti principper for bæredygtig virksomhed. De ti principper tager udgangspunkt i  menneskerettighedskonventionen, den internationale Arbejdsorganisations arbejdsrettigheder og Rio deklarationen af 1992.

 

De ti principper

 

MENNESKERETTIGHEDER

1

Virksomheder bør støtte og respektere   beskyttelsen af international proklamerede   menneskerettigheder inden for virksomhedens   indflydelsesområde, og

2

sikre at de ikke medvirker til krænkelser af   menneskerettighederne

ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER

3

Virksomheder bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger, og

4

støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde, og

5

støtte afskaffelse af børnearbejde, og

6

eliminere diskrimination i arbejds- og   ansættelsesforhold

MILJØ

7

Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, og

8

tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed, og

9

tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

ANTIKORRUPTION

10

Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

 

Det er vigtigt for os, at vi ved, at de produkter vi sælger, er fremstillet og leveret under hensyntagen til ovenstående minimumsstandarder. Det handler for os om troværdighed og ordentlighed. Ud fra vores Code of Conduct og vores kritiske stillingtagen til vores leverandørers værdier sikrer vi os, at vi blandt andre opfylder delmål 6 og 8 i FN’s verdensmål nr. 8

 

Verdensmål nr. 7 – bæredygtig energi

Verdensmål nr. 7

En stor del af vores forretning går igennem vores hjemmeside. Når du skal søge inspiration på vores produktsider, når du lige har glemt nummeret til vores servicelinje eller lige nu når du læser dette. Selv om man ikke tænker over det, så bruger vi rigtig megen strøm og ressourcer, når vi er på internettet. Derfor er vi en del af CO2 neutralt website. Samarbejdet med CO2 neutralt website sikrer, at vores eget CO2 forbrug samt alle vores brugeres CO2 forbrug på vores website bliver neutraliseret gennem målbare CO2 reduktioner. Det sikres blandt andet ved opsætning af nye vedvarende energikilder.

 

 

 

 

Vi er langt fra perfekte – men vi bestræber os på at blive bedre. Vi ønsker at gøre en forskel og vi stopper ikke før vi er blandt de bedste i branchen til at rådgive dig om mere bæredygtige produkter.